Puntenstelsel

Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen

Punten

In het puntenstelsel kunnen opleidingsactiviteiten ten behoeve van het onderhouden van vakbekwaamheid worden geregistreerd. De streefnorm voor het aantal te behalen punten is gemiddeld 30 per jaar. Deze norm is ontleend aan de normen die andere juridische beroepsgroepen hanteren. De punten kunnen behaald worden in drie categorieën.

Uw leidinggevende maakt met u afspraken over de manier van toepassing van het puntenstelsel en over de verdeling van de punten over de verschillende categorieën. Bij twijfel is uw leidinggevende dus ook het aanspreekpunt.

Categorie Waarde van één punt

1

 • Gevolgd juridisch onderwijs dat bijdraagt aan het vakbekwaamheidsniveau van de wetgevings- of overheidsjurist
 • Deelname aan een relevant symposium of een lezing
 • Eén uur onderwijs

2

 • Gegeven juridisch onderwijs op academisch niveau
 • Een voor het vak van wetgevings- of overheidsjurist relevante publicatie
 • Een half uur gegeven onderwijs
 • 250 gepubliceerde woorden

3

 • Gevolgde (vaardigheids)training die bijdraagt aan het functioneren van de wetgevings- of overheidsjurist
 • Deelname aan methodische intercollegiale consultatie, kenniskringen, werkplaatsen en intervisie
 • Eén uur training
 • Eén uur deelname

Twijfelt u over de puntentoekenning voor een bepaalde activiteit? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of overleg met uw leidinggevende.