Puntenstelsel

Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen

Veelgestelde vragen

Worden er punten toegekend voor het volgen van vaardigheidstrainingen?

Alleen voor vaardigheidstrainingen die bijdragen tot de juridische functie en gericht zijn op een juridische doelgroep (zoals adviesvaardigheden en pleiten) worden punten toegekend. Er worden geen punten toegekend voor trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling (zoals timemanagement) of voor het omgaan met een (computer)programma (zoals een cursus Excel). PWO-deelnemers die trainingen willen volgen die in een ‘grijs gebied’ vallen of die zo tijdrovend zijn dat door het volgen daarvan het behalen van de andere punten in gevaar komt (door beschikbare tijd en budget) kunnen afspraken op maat maken met hun leidinggevende.

Geldt de streefnorm van 30 punten ook voor mensen die in deeltijd werken?

Ja, de streefnorm van 30 punten geldt ook voor deeltijders. Hoewel het bij een kortere werkweek vaak lastiger is om voldoende tijd te vinden voor het volgen van opleidingen, weegt dat niet op tegen het argument dat voor iedereen dezelfde kwaliteitsnorm geldt. Overleg in gevallen waarin de streefnorm echt niet haalbaar is tijdig met uw leidinggevende.

Ik geloof niet dat er bij ons voldoende opleidingsbudget beschikbaar is voor het volgen van 30 uur aan opleidingen.

Het PWO richt zich niet uitsluitend op betaalde opleidingen: het is ook mogelijk om punten te behalen door het volgen van kosteloze activiteiten die gericht zijn op de kennisontwikkeling van het vak. Denk bijvoorbeeld aan (lunch)lezingen en actualiteitenbijeenkomsten en uiteraard ook aan het geven van opleidingen en publiceren van artikelen.

Waarom krijg ik alleen punten voor de tijd die het bijwonen van een opleiding kost en dus geen punten voor de voorbereidingstijd?

Bij de toekenning van de punten voor het bijwonen van de opleiding wordt er voor de eenduidigheid (voorbereidingstijd kan per deelnemer verschillen) al vanuit gegaan dat er ook tijd wordt besteed aan de voorbereiding. De voorbereidingstijd is dus meegerekend. Dat geldt ook voor het geven van opleidingen, daarom worden de punten daarvoor dubbel geteld. Mocht er sprake zijn van een opleiding waarbij de verhouding tussen voorbereidingstijd en ‘bijwoontijd’ wel erg ‘scheef’ is, en is de voorbereidingstijd aantoonbaar, overleg dan met uw leidinggevende.

Ik heb een opleiding op de universiteit gevolgd. Hoe kan ik de hiermee behaalde ECTS-punten omrekenen naar PWO-punten?

In het hoger onderwijs wordt de studiebelasting sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur uitgedrukt met het internationale European Credit Transfer System (ECTS). Eén credit staat voor 28 studie-uren. Deze studie-uren betreffen zowel zelfstudie als bijgewoond onderwijs, een eenduidige omrekening is dus niet mogelijk. Voor het berekenen van het aantal PWO-punten is het nodig het aantal uren gevolgd onderwijs bij elkaar op te tellen. Mocht er sprake zijn van een opleiding waarbij de verhouding tussen voorbereidingstijd en ‘bijwoontijd’ wel erg ‘scheef’ is, overleg dan met uw leidinggevende.

Moet ik bewijzen bewaren van mijn behaalde punten, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van deelname of een certificaat?

Uw leidinggevende bepaalt of dit nodig is.

Mijn leidinggevende en ik twijfelen of een activiteit voor punten in aanmerking komt.

In geval van twijfel kan contact worden opgenomen met de commissie puntenstelsel, via Margot Groenhuijsen.

Is het verplicht om het 30-puntenformulier te gebruiken voor het bijhouden van de punten?

Ja, alle directeuren hebben afgesproken dat het 30-puntenformulier wordt gebruikt voor het bijhouden van behaalde punten. Het formulier is ontworpen om de registratie zo eenvoudig en makkelijk mogelijk te maken. De punten worden automatisch opgeteld en het formulier wordt uitgeprint op één A4 zodat in één oogopslag duidelijk is hoeveel punten zijn behaald en waarmee. Voor deelnemers die liever niet in Excel werken, is een Wordversie ontwikkeld (zonder de functie van het automatisch optellen)

Hoe verhoudt het puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen (PWO) zich tot andere puntenstelsels op juridisch vlak?

Zie dit document voor een verkenning van vergelijkbare stelsels, zoals die van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Rechtspraak. Voor meer informatie over deze stelsels, zie:

Is het niet een beetje raar dat de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen dit organiseren? Zij heeft er toch een belang bij?

Het Interdepartementaal Overleg Wetgeving en Juridische Zaken (IOWJZ) heeft besloten tot het instellen van het PWO, het is dus een gezamenlijk initiatief van de directeuren WJZ van de departementen. De Academies hebben slechts een ondersteunende rol: Margot Groenhuijsen (opleidingsadviseur van de Academies) ondersteunt de commissie als secretaris.

Ik doe mee aan de Grondwetstrijd. Kan ik hier PWO-punten voor krijgen?

Ja, deelname aan de Grondwetstrijd levert hetzelfde aantal punten op als het schrijven van artikelen, dus één punt per 250 gepubliceerde woorden.

Ik zie dat steeds meer opleidingsorganisaties het aantal PWO-punten vermelden op hun website of in hun opleidingsgids. Zijn deze organisaties erkend door het PWO? Hoe werkt dit?

Organisaties die opleidingen aanbieden die relevant zijn voor overheids- en wetgevingsjuristen en passen binnen de kaders van het PWO kunnen inderdaad het aantal PWO-punten bij opleidingen vermelden. Dit moet gezien worden als een service voor de doelgroep die daarmee herkent dat een cursus voor hen bedoeld is en hoeveel punten (dus uren) daarvoor staan. Binnen het PWO kent de leidinggevende de punten toe, niet een opleidingsorganisatie. Het logo betekent dus niet dat de opleiding en/of de opleidingsorganisatie door het PWO geaccrediteerd of erkend is.

Ik werk voor een opleidingsorganisatie die opleidingen aanbiedt die binnen het kader van het PWO vallen. Kunnen wij PWO-punten vermelden bij de betreffende opleidingen?

Ja, dat kan als daarbij de kaders van het PWO zoals aangegeven op deze website worden aangehouden. Het vermelden van PWO-punten moet gezien worden als een service voor de doelgroep die daarmee herkent dat een cursus voor hen bedoeld is en hoeveel punten (dus uren) daarvoor staan. Binnen het PWO kent de leidinggevende de punten toe, niet een opleidingsorganisatie. Het vermelden van PWO-punten betekent dus niet dat de opleiding en/of de opleidingsorganisatie door het PWO geaccrediteerd of erkend is. Neem altijd eerst even contact op met Margot Groenhuijsen.

Kunnen stages punten opleveren binnen het PWO?

Niet als het gaat om stages die bedoeld zijn om buiten de eigen organisatie ervaring op te doen. Alleen indien een stage deel uitmaakt van een breder opgezet curriculum of didactisch programma dat voorzien is van leerdoelen, kunnen voor een stage punten worden toegekend.

Ik volg een cursus via blended learning: kan ik hier ook punten voor krijgen?

Ja, dat is uiteraard mogelijk.

Mijn vraag staat hier niet bij, wat nu?

Neem contact op met Margot Groenhuijsen.