Puntenstelsel

Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen

Deelnemende organisaties

  • Ministerie van OCW
  • Ministerie van BZK
  • Ministerie van VWS
  • Ministerie van I&W
  • Ministerie van J&V
  • Ministerie van EZ&K
  • Ministerie van Financiën
  • Ministerie van SZW
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Rijksgebouwendienst

Neemt u deel aan het PWO, maar staat uw organisatie niet genoemd in dit overzicht? Neem dan contact op met Margot Groenhuijsen.