Puntenstelsel

Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen

Deelnemende organisaties

  • Ministerie van OCW
  • Ministerie van BZK
  • Ministerie van VWS
  • Ministerie van I&M
  • Ministerie van V&J
  • Ministerie van EZ
  • Ministerie van FinanciĆ«n
  • Ministerie van SZW
  • Rijksgebouwendienst

Neemt u deel aan het PWO, maar staat uw organisatie niet genoemd in dit overzicht? Neem dan contact op met Esther Smeitz.