Rijksoverheid

Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen maken jaarlijks afspraken met hun leidinggevenden over het op peil houden van de vakbekwaamheid. Het Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen (PWO) ondersteunt bij het maken en evalueren van die afspraken.

Het PWO is bedoeld als een licht, faciliterend en niet-bureaucratisch stelsel dat de professionaliteit bevordert en ondersteunt. Het is gericht op alle wetgevingsjuristen en overheidsjuristen binnen de Rijksoverheid.

Het PWO is tweemaal geƫvalueerd: na de pilot in 2013 en drie jaar na de implementatie, in 2016.